พิธีเปิดงานกีฬาสานสัมพันธ์วันรพี 66 

พิธีเปิดงานกีฬาสานสัมพันธ์วันรพี 66 

โดยท่าน วินัย เรืองศรี ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 2