ลีคนิติสัมพันธ์คัพ

ภาพการแข่งขันฟุตบอล

⚽️ #ลีคนิติสัมพันธ์คัพ# ⚽️

เชื่อมสัมพันธ์ผู้พิพากษา - ทนายความ

เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗  ณ สนามฟุตบอล อบจ.  ระยอง 

♥️⚽️😘 สร้างความสมัครสมานสามัคคี นิติสัมพัทธ์อันดี ♥️⚽️🥳