งานปีใหม่ศาลจังหวัดระยอง

งานปีใหม่ศาลจังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566  ณ ร้านอาหารเพลินตา ทนายชลิต ขวัญแก้ว กรรมการภาค ๒ ทนายสันทัด วิเศษศรี ประธานที่ปรึกษาสภาทนายความจังหวัดระยอง ทนายมานิฏฐ์ เล็กโล่ง ประธานสภาทนายความจังระยอง ทนายธนาคมน์ ง้าวสุวรรณ ประธานชมรมทนายความจังหวัดระยอง และกรรมการสภาทนายความและชมรมทนายความจังหวัดระยอง ร่วมงานเลียงวันปีใหม่ของศาลจังหวัดระยอง โดยร่วมจับรางวัลและส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ ในการนี้ท่านประธานศาลอุทรธ์ภาค ๒ และท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลร่วมเป็นประธานและกล่าวให้พรในปีใหม่