เข้าเยี่ยมคาราวะแสดงความยินดีศาลจังหวัดระยอง

ศาลจังหวัดระยอง

        เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567    ในวาระโอกาสที่ ท่านนัทธรี จันทรประภา ได้มาดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระยอง ท่านใหม่ ทนายความจังหวัดระยอง โดยทนายชลิต ขวัญแก้ว กรรมการบริหารภาค 2 ทนายสันทัด วิเศษศรี ประธานที่ปรึกษาสภาทนายความจังหวัดระยอง ทนายมานิฏฐ์ เล็กโล่ง ประธานสภาทนายความจังระยอง ทนายธนาคมน์ ง้าวสุวรรณ ประธานชมรมทนายความจังหวัดระยอง  ทนาย ชัช ตันสุทธิกุล กรรมการภาค 2 ทนายพิสิษฐ์ ศุภาไพโรจน์ ทนายณัฐวุฒิ สิ้นเคราะห์ รองประธานสภาทนายความจังหวัดระยอง พร้อมคณะ ได้เข้าพบร่วมแสดงความยินดีและปรึกษาหารือข้อราชการในการดำเนินกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์ของประชาชน ณ ศาลจังหวัดระยอง