โครงการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง

ครงการ “ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดีที่พึ่งแรกของประชาชน“ 

ในวันที่ 8 ก.พ.2566  ศาลจังหวัดระยอง ได้จัดกิจกรรโครงการ “ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดีที่พึ่งแรกของประชาชน“ โดยท่าน ตุลยา พันธุ์ขะวงศ์ ด่านพัฒนามงคล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระยองและท่าน กฤษฎา พณิชยกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงระยอง เป็นประธานในการจัดอบรม โดยท่าน สมพงษ์ เผือกประดิษฐ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลจังหวัดระยอง และ ท่าน ปัญญ์ จันทร์ลออ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดระยอง เป็นวิทยากรผู้บรรยาย  ในการนี้ ทนายมานิฏฐ์ เล็กโล่ง ประธานสภาทนายความจังระยอง ทนายธนาคมน์ ง้าวสุวรรณ ประธานชมรมทนายความจังหวัดระยอง พร้อมทนายความจังหวัดระยอง เข้าร่วมรับฟังการบรรยายและอภิปรายแสดงความคิดเห็น ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดระยอง