ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 2

อธิบดีศาลทุจริตและประพฤติมอชอบภาค 2 กล่าวเปิดงาน