งานบำเพ็ญกุศลศพ บิดาทนาย ศิวลา จิรายุนิติสกุล

งานบำเพ็ญกุศลศพ บิดา

ทนาย ศิวลา จิรายุนิติสกุล

         คุณพ่อประเสริฐ  ศิริสวัสดิ์ อายุ 71 ปี บิดา ของทนายศิวลา จิรายุนิติสกุล (ทนายจอยหรือปอ) ได้จากไปอย่างสงบ ในการบำเพ็ญกุศลศพจัดขึ้น ณ บ้านค่าย กม.5 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
โดยสวดอภิธรรมศพในวันที่ 31 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2567 

      ในวันที่ 3 เมษายน 67 เวลา 16.00 น. เจ้าภาพได้จัดณาปนกิจศพ ณ  วัดเชิงเนินสุทธาวาส จ.ระยอง  ในวันดังกล่าวสภาทนายความและชมรมทนายความจังหวัดระยอง โดยทนายชลิต ขวัญแก้ว กรรมการภาค ๒ ได้รับเกียรติขึ้นทอดผ้าบังสุกุล และเป็นประธานในการประชุมเพลิง  ทนายสันทัด วิเศษศรี ประธานที่ปรึกษาสภาทนายความจังหวัดระยอง ทนายมานิฏฐ์ เล็กโล่ง ประธานสภาทนายความจังระยอง ทนายธนาคมน์ ง้าวสุวรรณ ประธานชมรมทนายความจังหวัดระยอง ได้รับเกียรติขึ้นทอดผ้าบังสุกุล   กรรมการสภาทนายความและชมรมทนายความจังหวัดระยอง สมาชิกทนายความจังหวัดระยอง ร่วมทำบุญ และ  ร่วมพระสวดอภิธรรมศพอย่างพร้อมเพียง สภาทนายความจังหวัดระยองและชมรมทนายความจังหวัดระยอง      ขอแสดงความเสียใจและขอร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของบิดาของทนายศิวลา จิรายุนิติสกุล ขอแสดงความอาลัย