งานอุปสมบท ทนายมาวิน โพธิ์รุ่ง

งานอุปสมบท ทนายมาวิน โพธิ์รุ่ง

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567  ณ วัดเนินพระ ร่วมอนุโมทนาบุญงานอุปสมบท ทนาย มาวิน โพธิ์รุ่ง บุตรชาย พ.ต.ท.ยุทธชัย โพธิ์รุ่ง ทนายความจังหวัดระยอง  ในการนี้ ทนายสันทัด วิเศษศรี ประธานที่ปรึกษาสภาทนายความจังหวัดระยอง ทนายมานิฏฐ์ เล็กโล่ง ประธานสภาทนายความจังระยอง ทนายธนาคมน์ ง้าวสุวรรณ ประธานชมรมทนายความจังหวัดระยอง และสมาชิกสภาทนายความจังหวัดระยอง ร่วมพิธีอุปสมบท ถวายภัตตาหารแต่พระสงฆ์ และร่วมรับประทานอาหารฉลองพระใหม่  ขอนุโมทนาบุญ