พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำ ทนายความอาวุโส 

พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำ ทนายความอาวุโส 

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานกฎหมายสันทัด วิเศษศรี สภาทนายความจังหวัดระยองและชมรมทนายความจังหวัดระยองได้จัดให้มีพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำ ทนายความอาวุโส เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมีกรรมการภาค กรรมการสภาทนายความและชมรมทนายความ  ทนายความจังหวัดระยอง  ร่วมรดน้ำดำหัวและรับพรปีใหม่ไทยจาก ทนายชลิต ขวัญแก้ว กรรมการบริหารภาค 2 ทนายสันทัด วิเศษศรี ประธานที่ปรึกษาสภาทนายความจังหวัดระยอง ทนายมานิฎฐ์ เล็กโล่ง ประธานสภาทนายความจังหวัดระยอง ทนายธนาคมน์ ง้าวสุวรรณประธานชมรมทนายความจังหวัดระยอง เพื่อความเป็นสิริมงคล เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และ เป็นขวัญกำลังใจแก่ทนายความจังหวัดระยอง รวมถึงสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย

        ในโอกาสนี้ ทนายชลิต ขวัญแก้ว กรรมการบริหารภาค 2 และ  ทนายสันทัด วิเศษศรี ประธานที่ปรึกษาสภาทนายความจังหวัดระยอง ได้อำนวยพรแก่ทนายความจังหวัดระยอง โดยขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านนับถือ จงดลบันดาลปกป้องรักษาให้อยู่เย็นเป็นสุข เจริญในหน้าที่การงาน และขอให้ตั้งใจทำงานช่วยเหลือประชาชน เรียนรู้งาน เพื่อนำมาพัฒนาองค์กรสืบต่อไป