วันทนายความ ปี 2567

วันทนายความปี 2567


ในวันทนายความ ประจำปี 2567 วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

 สภาทนายความและชมรมทนายความจังหวัดระยอง ทนายมานิฏฐ์ เล็กโล่ง ประธานสภาทนายความจังระยอง ทนายธนาคมน์ ง้าวสุวรรณ ประธานชมรมทนายความจังหวัดระยอง  ทนายสันทัด วิเศษศรี ประธานที่ปรึกษาสภาทนายความจังหวัดระยอง ทนายพงษ์ศักดิ์ สุภานันท์ ประธานที่ปรึกษาชมรมทนายความจังหวัดระยอง คณะกรรมการภาค  ทนายความอาวุโส และสมาชิกสภาทนายความจังหวัดระยอง ประชาชนผู้ใหญ่ใจดี เข้าร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแต่พระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาส "วันทนายความ"

         หลังจากนั้นเลี้ยงอาหารกลางวันพร้อมมอบสิ่งของปัจจัยให้กับเด็กๆแด่น้องๆเด็กพิเศษ และทนายความและผู้เข้าร่วมงาน ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน  ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง


งานเลี้ยงวันทนายความ ปี 2567

งานเลี้ยงวันทนายความ ปี 2567  รับเกียรติจาก  ท่านไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  นายวิชิต ศรีชลา นายกเทศบาลนครระยอง  นักกฎหมาย  และผู้ร่วมงานในกระบวนยุติธรรม  ในหน่วยงานจังหวัดระยองให้เกียรติมาร่วมงาน ร่วมกับ พี่น้องทนายความจังหวัดระยองจำนวนหลายท่าน ในการนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบเงินช่วยสมทบทุนเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาองค์กรสภาทนายความจังหวัดระยองและชมรมทนายความจังหวัดระยอง โดยทนายมานิฏฐ์ เล็กโล่ง ประธานสภาทนายความจังระยอง ทนายธนาคมน์ ง้าวสุวรรณ ประธานชมรมทนายความจังหวัดระยองเป็นผู้รับมอบ  บรรยากาศในงานเลี้ยงสนุกสนานและเป็นกันเอง