สวัสดีปีใหม่

ผู้แทนหน่วยงานในจังหวัดระยอง

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

ในวันที่ 9 มกราคม 2567  สภาทนายความจังหวัดระยองและชมรมทนายความจังหวัดระยองเข้าพบ เพื่อสวัสดีปีใหม่และขอพร ท่าน ไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง โดยทนายชลิต ขวัญแก้ว กรรมการภาค ๒ ทนายสันทัด วิเศษศรี ประธานที่ปรึกษาสภาทนายความจังหวัดระยอง ทนายมานิฏฐ์ เล็กโล่ง ประธานสภาทนายความจังระยอง ทนายธนาคมน์ ง้าวสุวรรณ ประธานชมรมทนายความจังหวัดระยอง ทนายพงษ์ศักดิ์ สุภานันท์ ประธานที่ปรึกษา ชมรมทนายความจังหวัดระยอง และกรรมการสภาทนายความและชมรมทนายความจังหวัดระยอง และคณะได้รับคำอำนวยพรจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ในการทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายในปี 2567 ต่อไป ณ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง 

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยอง

ในวันเดียวกันนี้วันที่ 9 มกราคม 2567  ผู้แทนทนายความจังหวัดระยองและชมรมทนายความจังหวัดระยองเข้ามอบกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่แด่ พล.ต.ต.พงศ์พันธ์  วงษ์มณีเทศ  ผบก.ภ.จว.ระยอง สวัสดีปีใหม่และขอพรเพื่อเป็นศิริมงคลเนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567โดยทนายสันทัด วิเศษศรี ประธานที่ปรึกษาสภาทนายความจังหวัดระยอง ทนายมานิฏฐ์ เล็กโล่ง ประธานสภาทนายความจังระยอง ทนายธนาคมน์ ง้าวสุวรรณ ประธานชมรมทนายความจังหวัดระยอง ทนายพงษ์ศักดิ์ สุภานันท์ ประธานที่ปรึกษา ชมรมทนายความจังหวัดระยอง และกรรมการสภาทนายความและชมรมทนายความจังหวัดระยอง และคณะได้รับคำอำนวยพรในการทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายในปี 2567 ต่อไป ณ อาคารที่ทำการตำรวจภูธร 

นายกเทศบาลนครระยอง

 ผู้แทนทนายความจังหวัดระยองและชมรมทนายความจังหวัดระยองเข้ามอบกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่แด่ นายวิชิต ศรีชลา นายกเทศบาลนครระยอง  สวัสดีปีใหม่และขอพรเพื่อเป็นศิริมงคลเนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 โดย ทนายมานิฏฐ์ เล็กโล่ง ประธานสภาทนายความจังระยอง ทนายธนาคมน์ ง้าวสุวรรณ ประธานชมรมทนายความจังหวัดระยอง ทนายพงษ์ศักดิ์ สุภานันท์ ประธานที่ปรึกษา ชมรมทนายความจังหวัดระยอง และกรรมการสภาทนายความและชมรมทนายความจังหวัดระยอง และคณะได้รับคำอำนวยพรในการทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายในปี 2567 ต่อไปในการนี้ ท่านรองนายกได้นำคณะเข้าชมห้องประชุมสภาเทศบาลนครระยองด้วย