การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย

โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายสำหรับเยาวชน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2566 เวลา 9.00 น. ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนาย เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย พร้อมได้บรรยายสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กนักเรียน ครู และผู้ปกครองโรงเรียนระยองวิทยาคม อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ดำเนินการจัดอบรมโดยนายชลิต ขวัญแก้ว กรรมการสภาทนายความภาค 2 ร่วมกับนายมานิฏฐ์ เล็กโล่ง ประธานสภาทนายความจังหวัดระยอง พร้อมคณะกรรมการสภาทนายความจังหวัดระยองซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.สันติ ผิวทองคำ ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง

ทนาย สันทัด วิเศษศรี และทนายประสงค์ แสงพงษ์ชัย ทนายความ เป็นวิทยากร