ข่าวประชาสัมพันธ์

สภาทนายความเปิดติวตั๋วทนายฟรี!

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดติว! ตั๋วทนาย ฟรี⭐️⭐️⭐️⭐️ สภาทนายควาามในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดติว ตั๋วทนายความ สำหรับผู้สอบ ภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 60 ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00-16.00 ณ . ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ นักศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมสามารถลงทะเบียนได้ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 

⚖️⚖️⚖️