งานช่วยเหลือประชาชน

กรณีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุไฟไหม้ถังเก็บสารเคมีในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง 

กรณีโรงงานสร้างบ่อเก็บน้ำขนาดใหญ่และถมดินสูง ทำน้ำทะลักเข้าบ้านประชาชนต้องพากันหนีน้ำจนถูกไฟดูดเสียชีวิต 


กรณีเรื่องร้องเรียนขอให้เข้าช่วยเหลือเจรจาไกล่เกลี่ยกรณี นางน้อง จันทร์เพ็ญ มารดาและนายมานพ สังเกตุ บิดาของผู้ตายเพื่อให้ได้รับสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย

กรณีการรั่วไหลของน้ำมันดิบ จังหวัดระยองมีผลกระทบกับผู้ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านและอาชีพต่อเนื่องจากการประมง และกลุ่มประมงพื้นบ้านแหลมหญ้าพัฒนา  เข้าช่วยเหลือทางกฎหมายและคดีความโดยสภาทนายความ