ช่วยเหลือไกล่เกลี่ยรับค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทแระกันภัย

ช่วยเหลือไกล่เกลี่ยรับสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย

ทนายสันทัด วิเศษศรี ประธานที่ปรึกษาสภาทนายความจังหวัดระยอง ทนายมานิฏฐ์ เล็กโล่ง ประธานสภาทนายความจังระยอง ทนายธนาคมน์ ง้าวสุวรรณ ประธานชมรมทนายความจังหวัดระยอง พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกสภาทนายความจังหวัดระยอง ได้เข้าช่วยเหลือเจรจาไกล่เกลี่ยกรณี นางน้อง จันทร์เพ็ญ มารดาและนายมานพ สังเกตุ บิดาของผู้ตายเพื่อให้ได้รับสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยโดยสามารถตกลงกันได้และกำหนดจ่ายค่าสินไหมกัน