ทนายอาสาเดือนธันวาคม

ทนายพุทธพงศ์ จันทะโคตร 

ทนาย เจษฏา จัตตุพร 

ทนายยุพยง ฐิติสุวัฒน์ 

ทนาย นพพร อ่อนพลับ