ทนายอาสาเดือน พฤศจิกายน 2566

โครงการทนายอาสาเดือนพฤศจิกายน 2566

  ทนายอาสาช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ให้คำปรึกษาทางกฎหมายฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย โดยสามารถนำหลักฐานข้อมูลข้อเท็จจริง เข้าไปขอคำปรึกษากับ ทนายอาสา ได้ที่

1.ศาลจังหวัดระยอง ในวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 นาฬิกา

2. สถานีตำรวจภูธรมาบตาพุด , สถานีตำรวจภูธรปลวกแดง, สถานีตำรวจภูธรเมืองระยองสถานีตำรวจทั้ง 3 แห่ง ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่ เวลา 8.30 - 16.30 นาฬิกาทนายเรวัต ศักดิ์พุทธสกุล 

สภ.มาบตาพุด

ทนายประดิษฐ  นึกแจ้ง 

สภ.เมืองระยอง

ทนายสกลสุภา บุญยาดี

สภ.มาบตาพุด

ทนายเจษฎา จัตตุพร

ศาลจังหวัดระยอง

ทนายเวธกา จันทะมาตย์ 

สภ.มาบตาพุด

ประธานสภาทนายความจังหวัดระยองเข้าตรวจเยี่ยมทนายอาสา ที่ สภ มาบตาพุด

ทนายณัฐพัชร์  จันทรามาส

สภ.มาบตาพุด


ทนายไสว เลิศล้ำ 

สภ.ปลวกแดง

ทนาย พุทธพงศ์ จันทะโคตร

สภ.มาบตาพุด